Disclaimer

ZZA BV streeft ernaar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt ZZA BV echter niet, noch kan ZZA BV hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Alle door jou ingevoerde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ZZA BV zijn verstrekt.

ZZA BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de rechthebbende hieronder. Het auteursrecht op deze website berust bij ZZA BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ZZA BV.
Indien je vragen hebt over de inhoud van de website, kun je contact met ons opnemen:
 +31 (0)40 2095600, info@zza-mozzarella.com


ZZA B.V.

Parklaan 54-A
5613 BH Eindhoven
Nederland

19-02-2024 Visit us!
Loading...